SEPARACION.COM

JA APLIQUEM LA NOVA LLEI DE DIVORCI
Podem realitzar la seua separació o divorç de mutu acord per Internet
amb la total confiança i garantia que li ofereix separacio.com.

A través d'un senzill sistema i amb totes les garanties legals,
Evitant així desplaçaments innecessaris, d'una manera àgil, seriosa i amb l'assessorament i garantia continua d'un advocat i d'un procurador.

Aiximateix, amb separacio.com només farà servir d'un advocat i procurador per ambdós cònjuges, independentment de la residència, ja que comptem amb professionals de prestigi a tots el partits judicials.

Els honoraris totals per la separació o divorç són 650€, que inclouen tant el lletrat, com el procurador i l'IVA, fins la Sentència.

Per la seua comoditat, podem fraccionar-li el pagament dels honoraris en tres parts (inici de la tramitació, meitat del procediment i Sentència), sense cost addicional.


www.separacio.com
Especialistes en separacions i divorços online.